12. apríla 2024 sa v Bratislave z iniciatívy združenia Manifest 2020 stretli partneri Nového európskeho Bauhausu (NEB) zo Slovenska a strednej Európy na jednom z podujatí festivalu NEB. Konferencia NEB v strednej Európe (Fórum pre partnerov a podporovateľov iniciatívy Nový európsky Bauhaus) sa konala pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky pani Zuzany Čaputovej, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Slovenskej komory architektov.

Na záver konferencie sa zástupcovia a zástupkyne slovenských partnerov NEB zhodli na spoločnom vyhlásení formou Deklarácie NEB SK 2024.

Deklarácia vyzýva vládu Slovenskej republiky, vyhlasovateľov urbanistických, architektonických a dizajnérskych súťaží, verejnoprávne a súkromné médiá, vzdelávacie a výskumno-vývojové inštitúcie, samosprávy, regióny, mestá a obce, verejné organizácie; zástupcov občianskej spoločnosti, privátny sektor, jednotlivcov, investorov a klientov, aby vo svojej práci nasledovali princípy iniciatívy Nový európsky Bauhaus. 

Nový európsky Bauhaus sa od svojho vzniku stal uznávanou iniciatívou a prepojenie jeho troch pilierov – environmentálnej udržateľnoti, sociálnej inklúzie a novej estetiky (kultúrnej hodnoty) si zaslúžia širokospektrálnu politickú aj mediálnu podporu.

Partneri iniciatívy Nový európsky Bauhaus na Slovensku:

Manifest 2020
Kreatívny inštitút Trenčín (EHMK Trenčín 2026)
Ľudia a voda
Slovenské centrum dizajnu
Spolka
Ústav architektúry obytných budov, Fakulta architektúry a dizajnu STU     
                           

Pripojte svoj podpis a/alebo pridajte svoju organizáciu k podporovateľom Deklarácie: