Pozývame Vás na podujatie NEB v strednej Európe – fórum pre partnerov a podporovateľov iniciatívy Nový európsky Bauhaus

Fórum prepojí na jednej platforme všetkých oficiálnych partnerov iniciatívy Nový európsky Bauhaus zo Slovenska a zástupcov iniciatívy NEB zo susediacich krajín. Vznikne tak unikátne stretnutie partnerov a sympatizantov Nového európskeho Bauhausu a myšlienky spojenia udržateľnosti, inklúzie a kultúry v strednej Európe. Cieľom je pokračovanie spoluprác, vyjadrenie spoločného postoja k súčasnej spoločenskej situácii v súvislosti s prepájaním starostlivosti o životné prostredie s kultúrnymi, estetickými hodnotami a ľudskými právami. 

Súčasťou programu bude predstavenie spoločnej deklarácie, ktorá nadväzuje na Manifest 2020 o vplyve stavebníctva na životné prostredie vydaný v roku 2019 (https://manifest2020.sk/iniciativa-manifest-2020/). Pôvodné zámery tohto dokumentu sú stále aktuálne, no počas piatich rokov od jeho formulovania sa na globálnej úrovni i na úrovni Európskej únie zmenilo mnohé. Iniciátori pôvodného manifestu a partneri Nového európskeho Bauhausu na Slovensku prizývajú všetkých záujemcov pridať sa k aktualizovanej deklarácii, ktorá zohľadní vývoj posledných piatich rokov. (Dokument vzniká v období pred konaním fóra NEB v strednej Európe a bude predstavený v jeho druhej časti.)

Fórum NEB v strednej Európe je súčasťou festivalu Nový európsky Bauhaus, ktorý je jednou z kľúčových aktivít rovnomennej iniciatívy Európskej komisie.

Hlavný organizátor: Manifest 2020

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Záštitu nad podujatím prevzali taktiež:
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Slovenská komora architektov

REGISTRÁCIA >> TU

Prosím, zaregistrujte sa aj v prípade, že chcete dostať informácie o záveroch fóra.
Podrobný program bude k dispozícii už čoskoro.

PROGRAM

9:15 – 10:00 Registrácia

I. blok
10:00 – 12:45 Partnerstvá NEB v strednej Európe
Moderátor: Oľga Miháliková (Slovenská komora architektov) 

10:00 – 10:30 Úvod
Ľubica Šimkovicová (Manifest 2020)
Počas úvodu sa účastníci fóra spoja s hlavnými organizátormi festivalu New European Bauhaus v Bruseli a organizátormi vybraných sprievodných aktivít v iných krajinách.

10:30 – 11:30 Prezentácie medzinárodných partnerov NEB
Ukrajina, Valentyna Shulimborska, RO3KVIT, Urbanistická koalícia pre Ukrajinu
Poľsko, Grzegorz Gądek, Nadácia Urban Sport Square
Česká republika, Petr Lešek, Pavel Martinek, Česká komora architektov
Rakúsko, Hannes Warmuth, Spolkové ministerstvo pre klimat. opatrenia, živ. prostredie, energetiku
Maďarsko, János Klaniczay, KÉK (Maďarské centrum súčasnej architektúry)
Slovensko, Nora Vranová, Manifest 2020, Slovenská komora architektov 

11:30 – 11:35 Príhovor Vladimíra Šuchu, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR

11:30 – 12:45  Panelová diskusia medzinárodných partnerov NEB

12:45 – 14:00 Prestávka na obed

Blok II
14:00 – 17:00   Partnerstvá NEB na Slovensku
Moderátori: Mária Beňačková Rišková, Ľubica Šimkovicová (Manifest 2020)

14:00 – 15:00  Prezentácie partnerov NEB na Slovensku
Ľubica Šimkovicová, Manifest 2020
Lívia Gažová, Kreatívny inštitút Trenčín (EKO Trenčín 2026)
Dušan Trávniček, Ľudia a voda
Robert Paršo, Slovenské centrum dizajnu
Edita Vráblová, Ústav bytovej architektúry (Fakulta architektúry STU)
Lýdia Grešáková, Spolka

15:00 – 15:30   Deklarácia 2024
Pozvánka pre potenciálnych nových partnerov NEB
Pozvánka na večerné odovzdávanie cien NEB (online)

15:30 – 15:45 Prestávka na kávu

15:45 – 17:00  Workshop / facilitovaná diskusia
Zúčastnia sa partneri NEB na Slovensku a záujemcovia o spoluprácu, prepojenie aktivít v záujme myšlienky integrácie udržateľnosti, inklúzie a kultúry v stredoeurópskom regióne.

17:00 Záver fóra a neformálna diskusia

Zmena programu vyhradená.

Viac informácií: info@manifest2020.sk

Koncepcia fóra: Mária Beňačková Rišková, Peter Beňuška, Ingrid Konrád, Ľubica Šimkovicová/Manifest2020

Mediálni partneri: ASB | KONCEPT

Finančný partner Manifestu 2020: VÚB BANKA, Intesa Sanpaolo Group
VÚB je prvá slovenská banka, ktorá udržateľnosť a ochranu životného prostredia povýšila na DNA svojho podnikania prostredníctvom Zeleného manifestu. VÚB má jasnú víziu a reálne výsledky v podpore firiem, samospráv, aj jednotlivcov pri globálnom prechode na cirkulárnu, nízkouhlíkovú, spravodlivú a udržateľnú ekonomiku.