„Dôvodov na podporu Manifestu 2020 sa dá vymenovať veľa. Ale nenašiel som jediný, prečo ho nepodporiť.“

IĽJA SKOČEK
predseda Slovenskej komory architektov


„Architektúra a budovy, ktoré sa stavajú na území Slovenska, by mali byť ekologické. Znamená to, že by mali byť schopné sami seba chladiť aj vyhrievať, čo by malo úplne zohľadňovať cyklus uhlíka. Pri týchto úvahách by sa mali zvažovať všetky aspekty – či využívať geotermálna energiu, alebo iné druhy ako veternú či slnečnú. Jasne formulovaná požiadavka by mala byť následne vznesená minimálne k novej výstavbe a hlavne k štátnym budovám.“

PAVOL ŠAJGALÍK
predseda SAV


„K manifestom sa pridávam zriedka. Teraz však ide o veľa.“

PAVOL PAŇÁK
Architekti A B.K.P.Š.


„Manifest 2020 podporujem, pretože jedine cestou k udržateľnosti dokážeme zachrániť túto planétu. A bez udržateľného stavebníctva to nebude možné.“

PAVOL KUKURA
predseda predstavenstva SKGBC


„Klimatická kríza nás núti stavať úplne inak, a zároveň viem, že sa to dá.“

BJØRN KIERULF
Createrra


„K Manifestu 2020 som sa pridal úplne prirodzeným spôsobom – niekto ma upozornil na výzvu k udržateľnosti od britských creme de la creme architektov “architectsdeclare.com”. Po prečítaní tohto textu som si povedal “bodaj by takéto niečo vzniklo aj na Slovensku!”. Keďže neoddeliteľnou súčasťou mojej profesionálnej aktivity je tvorba architektúry na princípe drevených (obnoviteľných) konštrukcií, nerozmýšľal som ani sekundu a Manifest 2020 som podporil. Nemôžeš byť in, keď si out!“

PAVOL POKORNÝ
Pokorny architekti


„Drastické klimatické zmeny, pred ktorými nás vedci varovali už pred 30 rokmi, sú dnes neodškriepiteľnou skutočnosťou. Čas na diskusie vyprchal, je najvyšší čas konať. Každá novopostavená, energeticky neefektívna budova znamená nadmernú produkciu škodlivých skleníkových plynov na 60 a viac nasledujúcich rokov. Ako architekti máme povinnosť navrhovať budovy s minimálnymi prevádzkovými nákladmi (ekvivalent pasívneho štandardu) a ideálne s materiálmi, ktoré majú minimálnu ekologickú stopu.“

JURAJ MIKURČÍK
ARCHITYPE, VEĽKÁ BRITÁNIA


„Podpis manifestu mi prišiel ako samozrejmá vec, pretože ide o tézy, ktoré sa snažím pri mojej práci zohľadňovať už dlhší čas. Teší ma, že z témy, ktorá bola dlho okrajovou, sa stáva myšlienkový mainstream, pretože hromadná zmena myslenia a správania profesionálov i laikov je pravdepodobne jediná cesta, ktorá môže dať nádej do budúcnosti nám aj celej planéte.“

TOMÁŠ GUNIŠ
Hlavný architekt Trnavy


„Chceli sme inšpirovať a primäť architektov, aby začali dôsledne navrhovať a stavať udržateľné stavby. Práve architekti a developeri majú prostriedky a poznatky na to, aby ovplyvnili spôsob výstavby, a preto majú aj najväčšiu zodpovednosť za to, ako bude pôsobiť na naše životné prostredie a nakoniec aj na zmenu klímy. Architekti sú na začiatku procesu výstavby a určujú prvý obraz o tom, ako sa finálna stavba bude správať.“

ZUZANA KIERULFOVÁ
ArTUR – Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj


„Čelíme zásadnej výzve, ktorá má vplyv na všetkých a všetci musíme prehodnotiť naše pohľady. Treba sa spojiť a konať ihneď.“

ROMAN TALAŠ
Siebert+Talaš


„Lebo situácia je taká kritická, že musí nastať zmena myslenia a prístupu nielen v našich každodenných činnostiach, ale aj v našej práci.“

OLIVER SADOVSKÝ
Vallo Sadovský Architects


„Nemáme na výber – buď spojíme naše úsilie a dokážeme znížiť emisie skleníkových plynov alebo nás čakajú ťažké časy. Veď sektor bývania a výstavby zohráva po doprave a priemysle naozaj významné miesto a zároveň je to sektor, kde zmena musí nastať. Každý, kto aspoň trochu cíti zodpovednosť voči nasledujúcim generáciám, nemôže ostať bokom.“

ZUZANA HUDEKOVÁ
REC


„Nechceme zatvárať oči pred realitou. Nie je to už otázka voľby, ale povinnosť každého pristupovať k svojmu okoliu – mestu i prírode ako k celku ohľaduplne. Aj preto sa Corwin snaží, aby jeho projekty rešpektovali princípy udržateľnosti, využívali obnoviteľné zdroje energie, lokálne materiály a suroviny a tiež hospodárne nakladali s vodou. Pre mňa je to absolútne logický prístup a preto je prirodzené, že sme sa k Manifestu 2020 pripojili. Vnímam ho ako prospešnú a zmysluplnú iniciatívu.“

MARIÁN HLAVAČKA
Corwin


„Iniciatívu pokladám za jedinečnú príležitosť pre spoločné hľadanie riešení na to, ako zvládnuť klimatickú krízu, a ich bezodkladné uplatňovanie v praxi. Aj preto sme sa stali iniciátormi Manifestu 2020 o vplyve stavebníctva na životné prostredie.“

ĽUBICA ŠIMKOVICOVÁ
Inštitút pre pasívne domy


„Môj dôvod bol veľmi jednoduchý: Vyrástol som a žijem v doline, ktorej súčasťou je aj najväčšie lyžiarske stredisko Jasná. V poslednom období je Demänovská dolina často spomínaná v periodikách a na sociálnych sieťach ohľadne masívnej výstavby, ktorá tam momentálne prebieha. Som velmi sklamaný a smutný, keď vidím to množstvo mechanizmov, ktoré denno-denne jazdia našou dolinou, to obrovské množstvo prachu a hluku, ktoré sa tam šíri, je priam neúnosné tak pre obyvateľa, ako i pre návštevníka. Ďalšia z vecí je, že taktiež denno-denne vidím kamióny plné dreva, ktoré opúšťa dolinu nevedno kam, namiesto toho, aby bolo využité pri ekologickej výstavbe nielen u nás, ale aj v iných kútoch Slovenska. Stavby z dreva sú podstatne šetrnejšie k životnému prostrediu, menej náročné na rôzne mechanizmy, hluk a prach. Som presvedčený, že aj u nás na Slovensku budú stavby z dreva zastúpené vo väčšej miere, tak ako je to v severských krajinách alebo aj u našich susedov v Rakúsku. kde už davnejšie pochopili negatívny dopad emisií CO2 na našu klímu a ovzdušie.“

TIBOR KOČTÚCH
CLT Slovakia


„Môj dôvod, prečo som sa pridala k Manifestu 2020 je, že som tým chcela vyjadriť súhlas s jej obsahom. Myslím, že je velmi dôležité byť zodpovednejší, uvedomovať si dôsledky a snaziť sa robiť veci lepšie.“

NINA KLEINOVÁ
Ateliér architektúry


„V uplynulom poldruha storočí sa postupne zvyšovala ekologická stopa ľudstva, ale v posledných desaťročiach sa negatívne javy s tým spojené rapídne zosilňujú. Tento proces treba zvrátiť, v čom podstatnú úlohu zohráva stavebníctvo. Mojím osobným postojom a metódou práce je predovšetkým ekologický prístup k riešeniu budov, ktoré projektujem a tento prístup očakávam aj od svojich partnerov počas ich uskutočnenia. Viem však, že celoplošne s dopadom na celý stavebný proces to dokážeme my architekti, ktorí stojíme na začiatku investičného procesu iba spoločne, s masívnym tlakom na všetkých ostatných partnerov. A práve preto podporujem aj túto iniciatívu MANIFEST 2020.“

JOZEF ISTENES
VILA


„Chcem byť súčasťou pozitívnej klimatickej zmeny.“

BRANISLAV SIKLIENKA
Sky gardens


„Stavby sú zodpovedné za 30-40% spotreby energie a tvorby odpadu (rozptyl podľa krajín). Ak riešime špačky a slamky, elektroautá a rušenie uhoľných baní, prečo nepožadujeme aj od stavieb takmer nulovú spotrebu energie? Prečo sa nepozeráme na stavby v zmysle trvalej udržateľnosti, teda, že to, čo je dnes produktom, bude treba neskôr zrecyklovať. Kto bude recyklovať porobetón a polystyrén? Betón a drevo sa recykluje odjakživa. Držme sa poctivých materiálov, ktoré vedia byť zmysluplne recyklované.“

MARTIN PRIBILA
Krtkodom


„Dôvodom, prečo sme sa pridali k Manifestu 2020 sú naše hodnoty, náš pohľad na trvalú udržateľnosť. Planétu máme len jednu. Cieľom celej spoločnosti by malo byť nechať Zem, na ktorej sme sa narodili, pre ďalšie generácie (naše deti) minimálne v takom stave, ako nám ju nechali naši rodičia, ideálne ešte v lepšom! Ak všeobecne nepristúpime každý jeden z nás k trvalo udržateľnému spôsobu každodenného života hneď teraz, tak nemôžeme očakávať, že sa niečo zmení k lepšiemu samo! Preto sme si aj my v HYGGE HOMES na úplnom začiatku projektu stanovili trvalú udržateľnosť ako jednu z priorít pri navrhovaní celého konceptu. Naším dlhodobým cieľom je zabezpečiť, aby sme pri výstavbe domov používali prírodné zdroje s rozumom, šetrne a ekologicky. Trvalú udržateľnosť za nás neurobí nikto iný, musíme začať od seba, projekt HYGGE HOMES je náš vklad k trvalo udržateľnému spôsobu života na Zemi.“

ĽUBOŠ VISLOCKÝ
HYGGE Homes


„Stavebníctvo vo veľkej miere ovplyvňuje naše okolie a životné prostredie, ale je to najnutnejšia súčasť nášho života, lebo väčšinu času trávime v budovách. Preto k tomu musíme pristupovať zodpovedne. Preto je dôležitý správny návrh z každého pohľadu: potreba stavby, miesto a rozmer, použité materiály, technologické možnosti, využitie prírodných zdrojov. Hovoriť o tom nestačí, preto podporujem Manifest2020. Architekt je jedna z najzodpovednejších osôb, ktorý môže utvárať svet. Preto je povinný vytvárať udržateľnú výstavbu rozumných rozmerov a pre najviac funkcií. To je novodobý funkcionalizmus, ktorý ľudstvo potrebuje.“

MÁRIA HAJASOVÁ
MeryDott


„V ateliéri Archilab máme predovšetkým kladný vzťah k prírode a životnému prostrediu. Uvedomujeme si však aj spoločenskú zodpovednosť každého jednotlivca. O to viac, že ako architekti máme morálnu povinnosť aj možnosti v dlhodobom horizonte spoločnosť vzdelávať a posúvať tak horizont jej videnia smerom k udržateľnému životu a prostrediu.“

MARTIN DONOVAL
Archilab