Zapojte sa aj vy do 2. ročníka celoeurópskej súťaže !
Termín prihlášok do 28. februára 2022.


Európa chce znova odmeňovať architektov, inžinierov, dizajnérov, študentov, pedagógov a všetky bystré a vizionárske mysle, ktoré svojimi projektmi a nápadmi neustále formujú Európu zajtrajška. Európska komisia vyhlásila už 2. ročník súťaže o ceny Nového európskeho Bauhausu.

Ceny budú uznaním a oslavou existujúcich krásnych, udržateľných a inkluzívnych úspechov a podporia mladšiu generáciu, aby ďalej rozvíjala vznikajúce koncepty a nápady.

Ceny budú udelené v 4 rôznych kategóriách, pričom v každej z nich budú ocenené dva druhy inovatívnych riešení:

  • už zrealizované projekty a príklady
  • nové koncepty a idey mladých tvorcov do 30 rokov.

  1. Návrat k prírode
  2. Nadobudnutie pocitu spolupatričnosti
  3. Podpora zraniteľných miest a obyvateľov
  4. Rozvoj cirkulárneho ekosystému v priemysle s ohľadom na životný cyklus

Na tomto odkaze nájdete ďalšie informácie:

VIAC INFORMÁCIÍ / PRÍRUČKA PRE UCHÁDZAČOV V SLOVENČINE

Prihlásiť sa je skvelou šancou prezentovať svoje projekty v celej Európe a získať finančnú odmenu:

Ceny za existujúce dokončené projekty

  • Víťazi získajú 30 000 EUR a komunikačný balík
  • Tí, ktorí sa umiestnia na druhom mieste, získajú 20 000 EUR a komunikačný balík

Vychádzajúce hviezdy (nápady mladých talentov) vo veku do 30 rokov

  • Víťazi získajú 15 000 EUR a komunikačný balík
  • Tí, ktorí sa umiestnia na druhom mieste, získajú 10 000 EUR a komunikačný balík

Nový európsky Bauhaus môžete sledovať aj na Instagrame