Manifest2020 sa stal jedným z partnerov prvého ročníka študentskej architektonickej súťaže s názvom PREFABRICATION GOES CREATIVE 2023, ktorú pre študentov zorganizovala spoločnosť Peikko Slovakia v spolupráci s Katedrou architektúry Stavebnej fakulty STU. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo 29.5.2023 na Katedre architektúry.

3 študenti, ktorých práce v akademickom roku 2022/2023 zarezonovali najviac, si rozdelili hlavné aj partnerské ceny.

  1. miesto Adam Hronský (Cena NEB/Manifest 2020)
  2. miesto Barbora Bulicová (Cena ASB)
  3. miesto Lucia Škontárová (Cena SKGBC)


Cenu Manifest 2020 – Nový európsky Bauhaus odovzdala prezidentka Manifest2020 Ľubica Šimkovicová, ktorá pri odovzdávaní ceny uviedla:
“Krása – udržateľnosť – inkluzívnosť, to sú hlavné hodnoty Nového európskeho Bauhausu, ktorý sa stal súčasťou európskej Zelenej dohody.  Možno sa pre súčasných architektov v praxi stal práve Nový európsky Bauhaus mostom ku technickým aspektom udržateľných riešení.
Krása môže byť subjektívna, ale udržateľnosť a inkluzívnosť sú hmatateľné a obyčajne aj kvantifikovateľné riešenia. Je skvelé že vznikajú súťaže, ako je aj táto, pretože umožňujú študentom a teda architektom budúcnosti posúvať svoje hranice.”

V ocenenom návrhu sa objavila hybridná drevená konštrukcia, využitie kotla na biomasu, fotovoltických panelov, recyklácia odpadovej vody a plochy zelene, čím zdôraznil prvky udržateľnosti.

Laureát ceny Manifest 2020 – Nový európsky Bauhaus získal voucher na študijnú cestu, ktorú organizujeme v septembri.

Viac informácií o študijnej ceste: https://manifest2020.sk/study-tour-new-european-bauhaus-i-21-23-9-2023/