Hlasovanie verejnosti je otvorené, hlasujte za najinšpiratívnejšie projekty a nápady.

Po dôkladnom posúdení, ktoré vykonali nezávislí experti, postúpilo 61 výnimočných projektov do finále New European Bauhaus Prize, vybraných z viac ako 1400 prihlášok. Objavte aj Vy ich inovatívne a výnimočné projekty.

Kto sa stane víťazom?

To je vo vašich rukách, pretože o troch cenách rozhodne verejné hlasovanie – po jednej cene pre skupinu A „Šampióni“, skupinu B „Vychádzajúce hviezdy“ a skupinu C „Šampióni vo vzdelávaní“.

Na víťazov čaká celkovo 15 cien. Porota vyberie 12 projektov, pre každú kategóriu jedem v každej oblasti. Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční 22. júna.


Svoj hlas môžete odovzdať do 24. mája.

Hlasujte TU