Tlačová správa 29.10.2021

Pred blížiacim sa svetovým klimatickým summitom COP26 v Glasgowe napísali odborníci zo združenia MANIFEST 2020 list ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi, ktorý sa samitu zúčastní. V liste žiadajú, aby minister podporil ambiciózne ciele v oblasti ochrany životného prostredia a efektívnejšiu transformáciu stavebného odvetvia na uhlíkovo neutrálne do roku 2050. Upozornili , že po prvý krát v histórii sa delegáti zo všetkých krajín sveta na COPe budú venovať aj mestám, regiónom a urbanizovanému prostrediu. 

Ľubica Šimkovicová, prezidentka Manifestu 2020 a predsedníčka Inštitútu pre pasívne domy uviedla: “Podľa údajov UNEP, stavebný sektor má významný vplyv na životné prostredie – je zodpovedný za 38% globálnych emisií oxidu uhličitého.. Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a nahrádzanie spaľovania fosílnych palív za nízkoemisné obnoviteľné zdroje energie by mala byť jedna z priorít tejto vlády. Na Slovensku však prebieha transformácia zatiaľ pomaly a neefektívne.” 

Manifest 2020 je združenie slovenských expertov z oblasti stavebníctva, architektúry a územného plánovania, ku ktorých výzve sa doposiaľ pripojilo 200 profesionálnych subjektov. Prijali záväzok zvyšovať informovanosť o naliehavosti riešení klimatickej krízy a navrhovať a stavať udržateľné stavby, zároveň dbať na zachovanie kultúrnych hodnôt a  vysokej architektonickej kvality. Manifest 2020 sa stal prvým slovenským partnerom Nového európskeho Bauhausu, významného environmentálneho, hospodárskeho a kultúrneho projektu Európskej komisie. Cieľom tejto medzinárodnej iniciatívy je spájať udržateľnosť, kultúru, rozvoj komunít a investície tak, aby pomohla naplniť zámery Európskej zelenej dohody (European Green Deal).

Práve segment stavebníctva podľa odborníkov predstavuje silný potenciál pre zmiernenie dopadov klimatickej krízy a opatrenia môžu výrazne zvýšiť kvalitu života a ochranu zdravia obyvateľov. 

Slovenské stavebníctvo a rozvoj slovenských miest je postavený pred nové úlohy. V Európe vznikajú moderné mestské štvrte s budovami, ktoré vyrábajú energiu nielen pre svoje potreby, ale ju dokážu zdieľať s inými budovami. Mestá a obce si uvedomujú závažnosť klimatickej krízy a snažia sa mitigovať a adaptovať sa na nové klimatické podmienky. Je nevyhnutné urýchlene vytvoriť potrebné kapacity v samosprávach, aby bolo možné transformovať stavebný sektor na trvalo udržateľný.” povedala hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad. 

V liste uviedli, že súčasný výskum a nové technológie umožňujú začať túto transformáciu neodkladne. Základom dekarbonizácie stavebníctva je prechod z využívania fosílnych palív na obnoviteľné zdroje energie, ako aj stimulácia dopytu po stavebných materiáloch a výrobkoch s nízkou uhlíkovou stopou. Slovensko potrebuje revidovať súčasné predpisy pre energetickú hospodárnosť budov a prijať nové predpisy v oblasti uhlíkovej neutrality, aby bolo súčasťou aj územné plánovanie.


Kontakt: Ing. Ľubica Šimkovicová, simkovicova@iepd.sk, simkovicova@manifest2020.sk