Európska komisia pozýva organizácie, umelecké kolektívy, inštitúcie, univerzity, architektov, mestá, regióny, spoločnosti, umelcov, študentov, vedcov, inovátorov a všetkých záujemcov, aby sa zúčastnili na prvom Festivale Nového európskeho Bauhausu, ktorý sa bude konať od 9. do 12. júna 2022. Európska komisia otvorila výzvy na predkladanie žiadostí na účasť na veľtrhu a festivale a taktiež na zorganizovanie sprievodných podujatí, ktorých aktivity by mali byť v súlade s hodnotami Nového európskeho Bauhausu.


Prihlášky je možné podávať do 7. marca 2022 prostredníctvom online platformy: https://new-european-bauhaus-festival.eu/join/


Podujatie sa bude konať naživo v Bruseli, na miestach po celej Európe a aj mimo nej a zároveň bude streamované online. Ponúkne živé vystúpenia, výstavy, participatívne aktivity a fórum na diskusiu a výmenu nápadov. Spoločne budeme mať možnosť predstaviť si krásny, trvalo udržateľný a inkluzívny spôsob života.

Staňte sa tiež súčasťou!

Zainteresované organizácie a jednotlivci môžu navrhnúť vlastné aktivity, projekty, miesta konania alebo sprievodné podujatia, ktoré sa stanú súčasťou troch pilierov Festivalu:

  • festival: ponúkne kultúrny program s celým radom predstavení, umeleckých diel, kreatívnych participatívnych aktivít a slávností na pridružených miestach v Bruseli;
  • veľtrh: výstavy rozmiestnené po celom meste s cieľom prezentovať projekty a produkty, ktoré podporujú hodnoty Nového európskeho Bauhausu, s možnosťami nadväzovania kontaktov pre návštevníkov a vystavovateľov vrátane prezentácií inovátorov investorom;
  • fórum: online platforma vysielajúca diskusie v Bruseli, ako aj sprievodné podujatia po celom svete, na ktorých sa diskutuje o nápadoch, ktoré prispievajú k Novému európskemu Bauhausu.