Inštitút pre pasívne domy (iEPD) sa od roku 2005 venuje podpore rozvoja udržateľnej architektúry, výstavby pasívnych domov a energetickej hospodárnosti budov.

V roku 2019 sa stala Ľubica Šimkovicová, súčasná riaditeľka iEPD, jednou z iniciátorov výzvy Manifest 2020, ktorý sa stal hnacím motorom v boji s klimatickou krízou. Do dnešného dňa ho svojim podpisom podporilo takmer 200 subjektov. Manifest 2020 spojil expertov a kľúčové organizácie v oblasti zmeny klímy. V roku 2021 sa stal prvým oficiálnym partnerom Nového európskeho Bauhausu.

Napriek tomu, že sa menia normy, legislatíva, aj postoj politikov, stále nie je reakcia spoločnosti na aktuálnu klimatickú krízu dostatočná. Krízu takýchto rozmerov nevyrieši jednotlivec, ale široká spolupráca. Aj preto iEPD vytvára a využíva príležitosti participácie na projektoch s odborníkmi, štátnou správou a verejnosťou. 

Presadiť zmeny je potrebné v rôznych sférach, k zmene paradigmy môžu prispieť samotní architekti a projektanti svojim prístupom. Na to je potrebné vzdelávanie, v ktorom má IEPD dlhoročné skúsenosti. Na september t.r. spoločne so Slovenskou komorou architektov pripravuje seminár, ktorý sa. bude venovať Udržateľnej architektúre na základe príkladov dobrej praxe. Na príklade výnimočných realizácií zo Slovenska a zahraničia priblížia experti z danej oblasti možnosti, ktoré udržateľná architektúra prináša, ako aj nástroje na ich dosiahnutie. Cieľom seminára je dôraz v oblasti udržateľnej architektúry presunúť z čisto technologických a materiálových riešení na holistické koncepty, ktoré nerezignovali na kvalitu ani estetiku architektonických riešení. 

Súčasná projektová činnosť iEPD

Projekt ClimArchiNet, na ktorom spolupracuje s Centrom pasivního domu z ČR, si kladie za cieľ zmeniť prístup k navrhovaniu budov na Slovensku a v Čechách. Súčasťou projektu sú diskusné formáty a workshopy s odborníkmi, ktorí hľadajú bariéry a výzvy, ktoré stoja v ceste k udržateľnému, uhlíkovo neutrálnemu stavebnému sektoru do roku 2050. Experti za hlavné výzvy v tomto sektore označujú fragmentáciu zodpovednosti medzi niekoľkými ministerstvami, legislatívne deficity a nedostatočný záujem samotných architektov o opatrenia na zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny. Preto projekt má za cieľ zvýšiť informovanosť o inovatívnych a udržateľných stavebných projektoch a renovačných opatreniach. Na jar 2022 sa bude konať Študijná cesta za príkladmi dobrej praxe udržateľnej architektúry v zahraničí. Návšteva výnimočnej stavby, zážitok z atmosféry a detailov sa len ťažko dajú niečím nahradiť.  Mať možnosť diskutovať o objektoch s ich autormi a inšpirovať sa technicky vyspelým riešením je prirodzeným spôsobom ako posúvať svoju tvorbu na vyššiu úroveň.

Téma udržateľnej architektúry sa však netýka len špičkových architektonických diel, ktoré obdivujeme v časopisoch. Týka sa všetkých aj už existujúcich stavieb, ktoré nemajú túto ambíciu, avšak plnia svoje bežné funkcie. Aj verejné stavby a bytový fond na sídliskách musia reagovať na dopady klimatickej zmeny. Je preto potrebné spolupracovať so samosprávami, aby obnovovali panelové bytové domy a verejné priestory sídlisk kvalitne a efektívne. 

To je práve úlohou projektu “DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy” , zvyšovať odolnosť sídlisk na dopady klimatickej zmeny návrhom a realizáciou adaptačných a mitigačných opatrení. Spolupráca s ďalšími odborníkmi a neziskovými organizáciami prináša riešenia pre Bratislavskú mestskú časť Karlova Ves, avšak tieto inovatívne a demonštračné návrhy opatrení budú slúžiť ako príklad pre iné podobné sídliská. Mestám tieto opatrenia pomôžu znížiť uhlíkovú stopu, zlepšiť kvalitu života obyvateľov, zvýšiť ochranu zdravia, znížiť finančné náklady na správu a údržbu majetku obyvateľov aj mestskej časti, ako aj podporiť biodiverzitu. Cieľom je vytvoriť sadu jednoduchých nástrojov, a ponúknuť inovatívne a demonštračné riešenia, aby nedochádzalo k rekonštrukciám, ktoré majú veľké nedostatky z hľadiska estetiky aj energetickej efektívnosti, tak ako tomu bolo v mnohých prípadoch doteraz.

Výnimočný je aj výskumný projekt C.MIBA – Centrum pre metropolitné inovácie, ktorý rozvíja koncepciu udržateľnej rekonštrukcie bývalého internátu z 50. rokov v Bratislave. C.MIBA bude jedným z prvých budov energeticky plusových budov na Slovensku, ktoré produkujú viac energie, ako spotrebujú. Projekt je realizovaný v spolupráci s Nadáciou Cvernovka a partnermi z nemeckej Fachhochschule Potsdam a id22, ktoré sa venuje rozvoju co-housingu. 

Viac informácií: www.iepd.sk