TERMÍN: 13.4.2022
MIESTO: Kultúrne centrum Nová Cvernovka


REGISTRÁCIA >> TU
https://2022.iepd.sk/


DISKUSIA O UDRŽATEĽNEJ ARCHITEKTÚRE, JEJ SÚČASNEJ AJ BUDÚCEJ PODOBE

Dokážeme sa kriticky pozrieť na súčasnú situáciu a nájsť kľúč ku kvalitnejšiemu životnému štýlu, ktorý nebude záťažou pre prostredie v ktorom žijeme?
Sme to my, ktorí súčasný konzumný spôsob života dokážeme zmeniť, architekti, inžinieri, developeri, politici, úradníci, obyvatelia, všetci, ktorí svojimi rozhodnutiami tvoríme budúcnosť.
Ďalší ročník konferencie, opäť inej, nadväzuje na predchádzajúce ročníky o pasívnych domoch a budovách A0. Tentokrát sa vraciame nielen naspäť ku koreňom a do mesta…


Vraciame sa naspäť k hodnotám a inšpiráciou sa nám stal Nový európsky Bauhaus, ktorý sa hlási k udržateľnosti, estetike a inklúzii. Budeme ich spoločne hľadať v urbánnom aj rurálnom prostredí.
Jednotlivé tématické bloky budú okrem kľúčových rečníkov obsahovať moderované diskusie pozvaných hostí, do ktorých sa budú môcť zapojiť aj diváci pomocou aplikácie sli.do.

Pozývame vás na IV. ročník konferencie A0. Bude opäť iná, opäť výnimočná, určená pre architektov, ale aj všetkých tých, ktorí sú ochotní počúvať a majú chuť o veciach diskutovať.

PROGRAM:

9:00 – 9:30 Príchod a registrácia

09:30 – 9:45 OTVORENIE

Ľubica Šimkovicová, Inštitút pre pasívne domy
Iľja Skoček, Slovenská komora architektov
Tomáš Vanický, Centrum pasívního domu

9:45 – 12:00 NOVÝ EURÓPSKY BAUHAUS

Pasívne domy a budovy A0 spájame s Novým európskym Bauhausom, ktorý je súčasťou európskej Zelenej dohody, a ktorého hodnoty udržateľnosť – estetika – inklúzia prinášajú do agendy energetickej efektívnosti kultúrny rozmer.

Peter Beňuška (SK): Inšpiratívne hodnoty Nového európskeho BauhausuDavid Juárez Latimer-Knowles, Straddle3 (ESP): Taktické bývanie pre kompaktné mesto
Markus Zilker, Einszueins Architektur (AT): Gleis21 Viedeň – Udržateľne, sociálne, solidárne Alexandra Georgescu a Tomáš Kozelský, KOGAA studio (CZ): City re-use by KOGAADiskutujú: David Juárez Latimer-Knowles, Markus Zilker, Alexandra Georgescu, Tomáš Kozelský
Moderujú: Ľubica Šimkovicová, Peter Beňuška

13:00- 14:30 SÚČASNÁ SLOVENSKÁ A ČESKÁ ARCHITEKTÚRA V ZNAMENÍ RE-GENERÁCIE

Postupne dospievame k poznaniu, že nemôže existovať udržateľná a iná architektúra. Sú len rôzne spôsoby, ako k tejto téme pristupovať. Programovo, či mimovoľne ako k prirodzenej súčasti tvorby? Pohľadom do budúcna, či do minulosti? Kde sa rôzne aspekty prelínajú a ako ich vo svojej práci reflektuje súčasná generácia aktívnych architektov 40+/-?

Štěpán Valouch, ov-a (CZ)
Jana Štofan Styková (SK)
Martin Skoček (SK)

Diskutujú: Štěpán Valouch, Jana Štofan Styková, Martin Skoček
Moderujú: Nora Vranová, Martin Kusý

15:00 – 17:30 TVORBA UDRŽATEĽNÝCH ŠTVRTÍ

Udržateľná architektúra v mierke mestských štvrtí? Mestské plánovanie ako cesta k energetickej nezávislosti? Dá sa to. Pod taktovkou kvalitnej architektúry, prepracovaných energetických konceptov a s ohľadom na ostatné piliere udržateľnosti, vznikajú v Európe pilotné štvrte ako ÉcoQuartier Clichy-Batignolles v Paríži, alebo Seestadt Aspern vo Viedni. Ako prebieha spolupráca mesta, developerov a architektov?

Paris & Métropole aménagement (FR): ÉcoQuartier Clichy-Batignolles (videokonferenčná forma)
Jakob Dunkl a Carmen Hottinger, Querkraft Architekten (AT): Emocionálna udržateľnosť a láska v architektúre
Samuel Csáder a Filip Gulan, Corwin (SK): Palma: Z brownfieldu zelená mestská štvrť
Boris Meluš, Nová Cvernovka (SK) : Laboratórium udržateľnej štvrti – kampus Nová Cvernovka

Diskutujú: Jakob Dunkl, Carmen Hottinger, zástupca Paris & Métropole aménagement, Filip Gulan, Samuel Csáder, Boris Meluš

Moderujú: TBC

17:30 – 22:00 VEČERNÁ PÁRTY

Zmena programu vyhradená.


Kontakt a ďalšie informácie:
Ing. Ľubica Šimkovicová, Inštitút pre pasívne domy (iEPD), simkovicova@iepd.sk, 0905 797 509,

Organizátori:

Inštitút pre pasívne domy
Manifest 2020
Slovenská komora architektov
Centrum pasivního domu

Partneri:

EUKI- European climate initiative
Ministerstvo životného prostredia a jadrovej bezpečnosti Nemecka