Viac kvalitných umeleckých diel vo verejnom priestore – to so sebou prináša nový zákon o výstavbe. Umenie je súčasťou našej kultúrnej DNA a patrí do verejného priestoru našich miest a obcí. Mali by sme ho nielen uchovávať pre budúce generácie, ale aj rozvíjať pre tú dnešnú. Od apríla 2024 bude súčasťou stavieb obstarávaných z verejných prostriedkov umiestnenie umeleckého diela v hodnote najmenej 0,5 % z predpokladanej hodnoty stavby. Dielo pritom musí byť na verejne prístupnom mieste a obstarané v súťaži. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR konferenciou „Umenie v architektúre“ otvoril multiodborovú odbornú diskusiu.

Termín:  8. 11. 2023,
Miesto: Arta Piešťany
Organizátor: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu

Podujatie uviedol svojou prezentáciou o Novom európskom Bauhause Peter Beňuška. Nora Vranová sa zúčastnila panelovej diskusie:

„Prítomnosť umenia vo verejnom priestore má silu vytvárať pocit súnáležitosti s prostredím, v ktorom žijeme. Priamym následkom pozitívneho vzťahu k prostrediu je prirodzená potreba jeho obyvateľov a obyvateliek zaujímať sa o veci verejné, zveľaďovať náš spoločný životný priestor. V duchu iniciatívy Nový európsky Bauhaus tak umenie kultivuje nielen architektúru ako takú, ale najmä jej používateľky a používateľov,“ uvádza Nora Vranová, predsedníčka Slovenskej komory architektov, ktorá nad podujatím prevzala odbornú záštitu. 

zdroj: tlačová správa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR

Viac informácií: https://www.komarch.sk/spravy/zakon-o-vystavbe-vracia-umenie-do-architektury-pol-percenta-z-hodnoty-stavby-pojde-na-umelecke-diela