Klikni link na bezplatné pripojenie k eventu (bez registrácie):

Platforma Manifest2020 sa stala prvým slovenským partnerom Nového európskeho Bauhausu, významného environmentálneho, hospodárskeho a kultúrneho projektu Európskej komisie. Cieľom tejto medzinárodnej iniciatívy je spájať udržateľnosť, kultúru, rozvoj komunít a investície tak, aby pomohla naplniť zámery Európskej zelenej dohody (European Green Deal).

Nový európsky Bauhaus (NEB) predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2020:

„Nový európsky Bauhaus je projekt nádeje. Je o hľadaní spôsobu lepšieho spolunažívania vo svete po pandémii. Má prepojiť udržateľnosť s dobrým dizajnom a estetikou a priblížiť tak myšlienky Európskej zelenej dohody bližšie k ľuďom. Ak má byť Nový európsky Bauhaus úspešný, potrebujeme spojiť všetky tvorivé mysle, akými sú dizajnéri, umelci, vedci, architekti spolu s občanmi.“ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_111

Manifest 2020 vznikol v roku 2019 ako iniciatíva slovenských expertov z oblasti stavebníctva, architektúry a územného plánovania. K výzve sa doposiaľ pripojilo takmer 200 profesionálnych subjektov, ktoré si uvedomujú významný vplyv stavebníctva na životné prostredie a klimatickú krízu. Prijali záväzok zvyšovať informovanosť o naliehavosti riešení a navrhovať a stavať udržateľné stavby, zároveň dbať na zachovanie kultúrnych hodnôt a  vysokej architektonickej kvality. Iniciatíva sa po ohlásení Nového európskeho Bauhausu Európskou komisiou rozhodla zapojiť do hnutia a priniesť v súlade s jeho cieľmi vlastné idey a víziu pre Slovensko, ktoré však majú ambíciu presiahnuť aj rámec národného kontextu.

Spoločným menovateľom sa tak stali hodnoty udržateľnosti, estetiky a inklúzie. Na tomto základe sa iniciatíva zároveň chce otvoriť aj subjektom, organizáciám a jednotlivcom z iných sektorov, ktorí tak môžu prispieť k tvorbe spoločnej stratégie a hľadaniu riešení pre udržateľnú spoločnosť. Začiatkom roka 2020 sa tak partnerom Manifestu 2020 stala aj bratislavská Nová Cvernovka, ktorá združuje viac ako 400 umelcov a profesionálov z kreatívneho priemyslu a ktorá sa okrem kultúry a umenia venuje aj ekologickým témam a projektom. Cieľom Manifestu 2020 je v blízkej budúcnosti nájsť aj ďalšie pozitívne a inšpiratívne príklady z obcí a miest po celom Slovensku.

Vo februári sa členkou neformálnej poradnej skupiny predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen a ambasádorkou projektu Nový európsky Bauhaus stala Mária Beňačková Rišková, ktorábola päť rokov riaditeľkou Slovenského centra dizajnu a stála pri vzniku Slovenského múzea dizajnu. V súčasnosti pracuje ako nezávislá odborníčka v oblasti dizajnu, multimédií a kultúrneho dedičstva.

V pondelok 19. apríla 2021 o 15:00 sa bude konať predstavenie Nového Európskeho Bauhausu na Slovensku formou moderovanej online prezentácie Nový európsky Bauhaus – vízia pre Slovensko. V úvode sa k účastníkom prihovorí Xavier Troussard, vedúci oddelenia Nový európsky Bauhaus v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie.Ciele, ambície a nové myšlienky v európskom kontexte predstavia Mária Beňačková Rišková, Ľubica Šimkovicová a bývalý hlavný architekt Európskej komisie Peter Beňuška.

Nasledovať bude prezentácia zaujímavých konceptov a už zrealizovaných projektov na Slovensku, ktoré predstavia slovenské osobnosti a odborníci z oblasti stavebníctva a dizajnu, kreatívneho priemyslu, Pavol Kukura a Martin Stohl zo Slovenskej rady pre zelené budovy, Roman Talaš z Inštitútu urbánneho rozvoja, Zdenka Pepelová zo Slovenského centra dizajnu, hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad, Pavol Pokorný z platformy Staviame z dreva, Michal Hybský, doktorand na FA ČVUT, Vladimír Šimkovic z Inštitútu pre pasívne domy, Nora Vranová a Martin Zaiček zo Slovenskej komory architektov, Braňo Čavoj z Novej Cvernovky, a ďalší.

V tom istom týždni sa 22. a 23. apríla 2021 uskutoční aj úvodná medzinárodná konferencia projektu Nový európsky Bauhaus, na ktorú pozývajú slovenskú verejnosť organizátori konferencie z Európskej komisie a partneri projektu. Viac informácií: https://europa.eu/new-european-bauhaus/conference/conference-programme_en

Kontakt pre ďalšie informácie:
Ľubica Šimkovicová,
simkovicova@manifest2020.sk, +421 905 797509

Mária Beňačková Rišková maria.riskova@gmail.com,  +421 903 616171

Partneri Manifestu 2020:

New European Bauhaus

Inštitút pre pasívne domy 

Staviame z dreva

Slovenská rada pre zelené budovy 

Inštitút urbánneho rozvoja 

Slovenská komora architektov 

Nová Cvernovka

Slovenské centrum dizajnu

VÚB banka


PROGRAM
—————
BLOK 1 — 40 minút
Čo je Nový európsky Bauhaus


Širší kontext a korene NEB
— Peter Beňuška, bývalý hlavný architekt Európskej komisie
O vízii NEB
— Xavier Troussard, vedúci oddelenia NEB v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie
Úloha okrúhleho stola predsedníčky EK a možnosti zapojenia sa do NEB
— Mária Beňačková Rišková, členka okrúhleho stola predsedníčky EK Ursuly von der Leyen
Manifest 2020 – prvý partner NEB na Slovensku / Čo je Manifest 2020
— Ľubica Šimkovicová
+ Otázky a odpovede cez http://sli.do — #neb

BLOK 2 — 80 minút
Inšpiratívne projekty zo Slovenska
—————
Mestá a ľudia
— Ingrid Konrad, hlavná architektka mesta Bratislava
Staviame z dreva: Stavajme inak
— Pavol Pokorný, Pokorny Architekti, Staviame z dreva
Nová Cvernovka: Príbeh kultúrnej ekológie
— Braňo Čavoj, Nadácia Cvernovka
Slovenské centrum dizajnu: Výskumno-vývojové oddelenie Inolab
— Zdenka Pepelová, vedúca oddelenia Inolab, SCD
Top 5 z ceny Visio
— Pavol Kukura, predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy
Zóna Nové Nivy, holistické riešenie štvrte s dôrazom na komunitu
— Martin Stohl, člen predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy — Roman Talaš, predseda Inštitútu urbánneho rozvoja
Architektonické súťaže na Slovensku
— Nora Vranová, Martin Zaiček, Slovenská komora architektov
Čo s panelákmi – obnovovať obnovené?
— Michal Hybský, doktorand, Fakulta architektury ČVUT Praha
— Vladimír Šimkovic, Inštitút pre pasívne domy
+ Otázky a odpovede cez http://sli.do#neb

Moderuje: Milota Sidorová
Podujatie sa koná v slovenskom jazyku, okrem príhovoru Xaviera Troussarda.

Partneri podujatia:
New European Bauhaus
Inštitút pre pasívne domy
Staviame z dreva
Slovenská rada pre zelené budovy
Inštitút urbánneho rozvoja
Slovenská komora architektov
Nová Cvernovka
Slovenské centrum dizajnu
VÚB banka