Link na záznam z podujatia:

Platforma Manifest2020 sa stala prvým slovenským partnerom Nového európskeho Bauhausu, významného environmentálneho, hospodárskeho a kultúrneho projektu Európskej komisie. Cieľom tejto medzinárodnej iniciatívy je spájať udržateľnosť, kultúru, rozvoj komunít a investície tak, aby pomohla naplniť zámery Európskej zelenej dohody (European Green Deal).

Nový európsky Bauhaus (NEB) predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2020:

„Nový európsky Bauhaus je projekt nádeje. Je o hľadaní spôsobu lepšieho spolunažívania vo svete po pandémii. Má prepojiť udržateľnosť s dobrým dizajnom a estetikou a priblížiť tak myšlienky Európskej zelenej dohody bližšie k ľuďom. Ak má byť Nový európsky Bauhaus úspešný, potrebujeme spojiť všetky tvorivé mysle, akými sú dizajnéri, umelci, vedci, architekti spolu s občanmi.“ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_111

Manifest 2020 vznikol v roku 2019 ako iniciatíva slovenských expertov z oblasti stavebníctva, architektúry a územného plánovania. K výzve sa doposiaľ pripojilo takmer 200 profesionálnych subjektov, ktoré si uvedomujú významný vplyv stavebníctva na životné prostredie a klimatickú krízu. Prijali záväzok zvyšovať informovanosť o naliehavosti riešení a navrhovať a stavať udržateľné stavby, zároveň dbať na zachovanie kultúrnych hodnôt a  vysokej architektonickej kvality. Iniciatíva sa po ohlásení Nového európskeho Bauhausu Európskou komisiou rozhodla zapojiť do hnutia a priniesť v súlade s jeho cieľmi vlastné idey a víziu pre Slovensko, ktoré však majú ambíciu presiahnuť aj rámec národného kontextu.

Spoločným menovateľom sa tak stali hodnoty udržateľnosti, estetiky a inklúzie. Na tomto základe sa iniciatíva zároveň chce otvoriť aj subjektom, organizáciám a jednotlivcom z iných sektorov, ktorí tak môžu prispieť k tvorbe spoločnej stratégie a hľadaniu riešení pre udržateľnú spoločnosť. Začiatkom roka 2020 sa tak partnerom Manifestu 2020 stala aj bratislavská Nová Cvernovka, ktorá združuje viac ako 400 umelcov a profesionálov z kreatívneho priemyslu a ktorá sa okrem kultúry a umenia venuje aj ekologickým témam a projektom. Cieľom Manifestu 2020 je v blízkej budúcnosti nájsť aj ďalšie pozitívne a inšpiratívne príklady z obcí a miest po celom Slovensku.

Vo februári sa členkou neformálnej poradnej skupiny predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen a ambasádorkou projektu Nový európsky Bauhaus stala Mária Beňačková Rišková, ktorábola päť rokov riaditeľkou Slovenského centra dizajnu a stála pri vzniku Slovenského múzea dizajnu. V súčasnosti pracuje ako nezávislá odborníčka v oblasti dizajnu, multimédií a kultúrneho dedičstva.

V pondelok 19. apríla 2021 sme uviedli iniciatívu Nového Európskeho Bauhausu na Slovensku formou moderovanej online prezentácie Nový európsky Bauhaus – vízia pre Slovensko. V úvode sa k účastníkom prihovoril Xavier Troussard, vedúci oddelenia Nový európsky Bauhaus v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie. Ciele, ambície a nové myšlienky v európskom kontexte predstavili Mária Beňačková Rišková, Ľubica Šimkovicová a bývalý hlavný architekt Európskej komisie Peter Beňuška.

Nasledovala prezentácia zaujímavých konceptov a už zrealizovaných projektov na Slovensku, ktoré predstavili slovenské osobnosti a odborníci z oblasti stavebníctva a dizajnu, kreatívneho priemyslu, Pavol Kukura a Martin Stohl zo Slovenskej rady pre zelené budovy, Roman Talaš z Inštitútu urbánneho rozvoja, Zdenka Pepelová zo Slovenského centra dizajnu, hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad, Pavol Pokorný z platformy Staviame z dreva, Michal Hybský, doktorand na FA ČVUT, Vladimír Šimkovic z Inštitútu pre pasívne domy, Nora Vranová a Martin Zaiček zo Slovenskej komory architektov, Braňo Čavoj z Novej Cvernovky, a ďalší. Moderovala Milota Sidorová.

V tom istom týždni sa 22. a 23. apríla 2021 uskutočnila aj úvodná medzinárodná konferencia projektu Nový európsky Bauhaus. Viac informácií: https://europa.eu/new-european-bauhaus/conference/conference-programme_en

Kontakt pre ďalšie informácie:
Ľubica Šimkovicová,
simkovicova@manifest2020.sk, +421 905 797509

Mária Beňačková Rišková maria.riskova@gmail.com,  +421 903 616171

Partneri Manifestu 2020:

New European Bauhaus

Inštitút pre pasívne domy 

Staviame z dreva

Slovenská rada pre zelené budovy 

Inštitút urbánneho rozvoja 

Slovenská komora architektov 

Nová Cvernovka

Slovenské centrum dizajnu


Link na záznam z podujatia:

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je click-here.png