New European Bauhaus (NEB) v Česku a na Slovensku je názov hybridného seminára, ktorý sa konal 20. a 21. júna 2023 v Brne za účasti predstaviteľov samospráv, štátnej správy a mimovládneho sektoru Českej a Slovenskej republiky.


Aj naši členovia boli aktívne zapojení už do príprav tohto seminára, viacerí z nich na ňom vystúpili v rámci panelu “Úloha NEB-u v politikách verejných investícií”, ktorý moderoval náš čestný člen architekt Peter Beňuška.

Hlavnými organizátormi boli Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre Regionálnu a mestskú politiku EK) v spolupráci s Juhomoravským krajom a s KUMST-om (Creative hub Brno). Odborná verejnosť ako aj samotná Európska komisia ho hodnotia ako veľmi úspešný. Sme radi, že sme k tomu mohli prispieť. 

Program seminára nájdete TU
Záznam zo seminára si môžete pozrieť na Youtube


Ilustračné foto: Jakub Čáp

Mená účastníkov na fotografii zľava:
Annemie Wyckmans (Norwegian University of Science and Technology & CrAFt) 
Werner Moller (Head of collection, BAUHAUS Dessau)
Ilja Kocia (Ministrestvo Kultury  ČR – kontaktny bod pre NEB)
Peter Beňuška – moderator panelu (Ambásador NEB-u & Čestný člen Manifestu 2020.sk)
Nora Vranova (Slovenská komora architektov – Predsedníčka & Manifest2020.sk)
Pavol Kukura (Slovenská rada pre zelené budovy – Predseda predstavenstva & Budovy pre budúcnosť & Manifest2020.sk)
Yvette Vašourková (Centre for Central European Architecture & MOBA Studio)