Slovenská rada pre zelené budovy je hlavným ambasádorom udržateľného stavebníctva na Slovensku a jedným z jej hlavných predmetov činnosti je vzdelávacia činnosť. K nosným podujatiam každý rok patrí organizácia konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe. Konferencia sa stala významným medzinárodným podujatím, ktoré hostilo známe tváre zo sveta udržateľnej architektúry. Na podujatí sme v minulých ročníkoch videli osobnosti ako Luciano Lazzari – prezident Európskej rady architektov (ACE), Tina Saaby – hlavná architektka Kodane, alebo prof. Ken Yeang, ktorý bol zaradený medzi 50 odborníkov na svete, ktorí by mohli zachrániť planétu.

Zvláštnosťou tohoročnej konferencie, ktorá sa uskutoční 20. mája 2021, bude na Slovensku prvá verejná prezentácia o Novom európskom Bauhause (NEB). Nový európsky Bauhaus ohlásila predsedníčka von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie v roku 2020. Nový európsky Bauhaus je environmentálny, hospodársky a kultúrny projekt s cieľom kombinovať dizajn, udržateľnosť, prístupnosť, finančnú dostupnosť a investície v snahe pomôcť realizovať európsku zelenú dohodu. Jeho kľúčové hodnoty sú teda udržateľnosť, estetika a inkluzívnosť. Nový európsky Bauhaus je kreatívna iniciatíva stierajúca hranice medzi vedou a technológiou, umením a sociálnym začlenením v úsilí o dizajn, ktorý nájde riešenia na každodenné problémy.

NEB nám na konferencii predstaví priamo Xavier Troussard, vedúci oddelenia pre Nový európsky Bauhaus (NEB) Spoločného výskumného centra Európskej komisie. Prinesie nám základné informácie o iniciatíve, cieľoch a časové etapy implementácie NEB v EÚ, ktoré sú – fáza kreovania (design phase), fáza realizácie (deliver phase) a fáza šírenia (dissemination phase). Bližšie bude popísaná prvá fáza kreovania, ktorá práve prebieha. Bude to začiatok inovačného procesu spoločného koncipovania. Organizácie, ktoré sa chcú intenzívnejšie zapojiť, môžu zareagovať na výzvu a stať sa „partnermi Nového európskeho Bauhausu“. Medzi partnermi NEB je už aj naša platforma Manifest 2020.

NEB bude obsahom aj úvodného slova konferencie, ktoré prednesie Dušan Chrenek, hlavný poradca pre riadenie Energetickej únie na  Generálnom riaditeľstve pre klímu Európskej komisie a bývalý vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku