„Chcel by som pripomenúť všetkým, prečo sme vlastne tu. Prosím, uctime si chvíľou ticha minulé a budúce obete klimatickej krízy.“

Táto výzva odznela od mladého slovinského architekta uprostred slávnostného odovzdávania. Miestnosť plná úsmevov, gratulácií, radosti a potlesku na pár sekúnd zvážnela. Toto uvedomenie zdieľané všetkými prítomnými sa na chvíľu zhmotnilo v tej smutnejšej podobe. Nominovaní tvorcovia, architektky, dizajnéri, umelkyne, pedagógovia a talentovaní ľudia rôznych profesií boli pozvaní nie preto, aby smútili, ale naopak, pretože prinášajú nádej. 

Nový európsky Bauhaus je projekt nádeje, je o hľadaní spôsobu lepšieho spolunažívania vo svete po pandémii. Má prepojiť udržateľnosť s dobrým dizajnom a estetikou a priblížiť tak myšlienky Green Deal bližšie k ľuďom.

Vážna tvár mladého slovinského architekta oceneného v kategórii „Výstavba v duchu cirkulárnej ekonomiky“ sa vzápätí rozjasnila a pokračoval myšlienkou: „Môj projekt Zero waste house je v podstate utópia. Ale všetky vaše projekty sú nesmierne inšpiratívne, keď som si ich prezeral, zrazu som cítil trochu nádeje, že túto krízu dokážeme zvládnuť. Utópiu máme na dosah, musíme žiadať opatrenia a začať pracovať hneď teraz.“


Súťaž bola súčasťou etapy hľadania spoločných postupov a odporúčaní a preto sa iniciatíva NEB obrátila na verejnosť celej Európskej únie v snahe publikovať čo najviac inšpiratívnych riešení a nápadov. 

Spomedzi 2000 prihlásených diel verejnosť vybrala 60 nominovaných, ktoré/í sa 16. septembra zišli v hlavnom meste Európskej únie. Bolo príjemné, že takmer všetci si prišli prevziať cenu osobne. Ceremóniu moderovala charizmatická ambasádorka Francesca Bria, niesla sa v priateľskej atmosfére sprevádzaná hudobnými vystúpeniami. Odborná porota v predchádzajúcich mesiacoch dôkladne ohodnotila nominované diela a vybrala 20 víťazov a víťaziek, ktorým cenu odovzdali komisárky Elisa Ferreira a Mariya Gabriel. Kategórií bolo 10 a v každej boli odovzdané 2 ceny – za ocenený zrealizovaný príklad (projekt) získali finančnú odmenu vo výške 30.000 eur a za nové idey a koncepty mladých tvorcov do 30 rokov 15.000 eur. Týchto 20 najlepších projektov tvorí cestu k znovuobjaveniu našich priestorov pre život.

V úvode sa prítomným prihovorila Ursula von der Leyen, prezidentka Európskej komisie:

„Vďaka vašim návrhom nielen vidíme, že zrealizovať Green Deal je možné, ale vidíme, že už sa to stáva realitou. Teší ma, keď vidím, ako iniciatíva Nový európsky bauhaus rastie s toľkými prínosmi, talentmi, zručnosťami, inováciami a rozmanitosťou z celej Európy.“

Pri preberaní cien odznelo veľa vďaky a pozdravov, ale aj požiadaviek smerom k politickým zástupcom EÚ. V kategórii „Riešenia pre spoločný rozvoj zastavaného prostredia a prírody“ bola ocenená nemecká architektka Anna Heringer, za budovu ajurvédskeho centra Rosana. V ďakovnej reči odvážne vyzvala:

„Stavať z dreva, prútia a hliny je drahšie ako stavať z betónu, polystyrénu a ocele. A problém nie je v materiáloch a ich vlastnostiach, ale v našom ekonomickom systéme, ktorý ľudskú prácu zdaňuje vysoko a emisie veľmi nízko. Ale dobrá správa je, že náš ekonomický systém nie je prírodný zákon, vytvorili sme ho my, ľudia a tak ho vieme zmeniť! Poďme pri stavbách používať viac prírodných materiálov a naše naše domovy a mestá nebudú len udržateľnejšie a zdravšie, budú taktiež humánnejšie a krajšie.“

Táto dôležitá reflexia súčasného systému je na mieste. Viacero autorov prítomných na ceremónii si uvedomuje, koľko tvorivej energie, zápalu a obety je potrebné vynaložiť, aby sa podarilo zrealizovať udržateľný projekt v mantineloch nášho ekonomického systému, ktorého hlavné hodnoty spočívajú vo vytváraní zisku a jeho nekonečnom raste.

Komunitný park v španielskom San Sebastian názvom Ulia garden vyhral v kategórii „Znovuobjavené miesta pre stretávanie sa a zdieľanie“. Zástupkyňa projektu, pri preberaní s dojatím a oduševnením požiadala:

„Ďakujem, je skvelý pocit, že naša „grassroot“ organizácia, sa dostala až sem do Bruselu. Znamená to, že odhodlanie komunít a obyčajných ľudí má v jednote stále veľkú silu. Preto prosím, Európska komisia a Európska únia, využite túto silu a sústreďme sa na to podstatné – život. Nech je to trvalo udržateľné a skutočné, nielen greenwashing.“

V kategórii „Interdisciplinárne vzdelávacie modely“ spomedzi mladých tvorcov zvíťazila nemecká iniciatíva „Klasse klima“. Preberajúca zástupkyňa poďakovala s výstižným záverom:

Čelíme globálnej environmentálnej kríze a to znamená, že musíme od základu zmeniť tvorbu, aby slúžila cieľu dosiahnuť klimatickú spravodlivosť.“

Nový európsky Bauhaus vznikol pred rokom len ako vízia, myšlienka. Po roku vidíme, že už má pevné základy, v ľuďoch, v komunite talentovaných a cieľavedomých ľudí, ktorí svoju energiu vkladajú do vytvárania lepšej budúcnosti pre nás všetkých. Pridajme sa k nim. 


Európska komisia sa rozhodla udelovať cenu každoročne. Pozrite si zoznam víťazov 1.ročníka a odovzdávanie cien v Bruseli:

Ing.arch. Ivana Nemethová

Inštitút pre pasívne domy