Seminár v priestoroch Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu, Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava

Organizátori: Inštitút pre pasívne domyMestská časť Bratislava – Karlova Ves a Manifest2020
Termín konania: štvrtok 19.1.2023, 16:00-18:00

Stretnutie bude streamované on-line.
Zo stretnutia bude spracovaný záznam aj správa pre s konkrétnymi výstupmi zo stretnutia.


Panelové bytové domy v Bratislave prechádzajú postupnou obnovou už takmer tridsať rokov, no i napriek tomu majú vysokú energetickú spotrebu, ktorú zvýrazňuje súčasná energetická kríza. Na ďalšiu obnovu častokrát chýbajú informácie o inovatívnych riešeniach, ale aj vôľa vlastníkov bytov a spoločenstiev pokračovať v ďalšom zlepšovaní stavu budovy, kde žijú. Ďalším motivačným faktorom sa môžu stať aj tzv. energetické komunity, ktoré podporuje európska legislatíva. Máme už aj na Slovensku pripravené legislatívne podmienky a aké príležitosti vytvára tento koncept pre obyvateľov slovenských sídlisk?
Účelom semináru je predstaviť inšpiratívne riešenia ako zhodnotiť budovy na bývanie, aké riešenia pomôžu vytvoriť bezpečnejšie situáciu z hľadiska znižovania závislosti na dodávkach energií a otvoriť diskusiu pre záujemcov o obnovu bytových domov a ostatných zúčastnených stránok.
Seminár je organizovaný v rámci poradenstva pre obnovu bytových domov v rámci projektu Odolné sídliská (Deliver), financovaný z projektu LIFE.

Seminár je súčasťou projektu ERASMUS+, ktorý sa venuje vzdelávaniu dospelých.


Program

16:00  Otvorenie semináru úvodným príspevkom
16:10  M. Hybský, V. Šimkovic: Čo s panelákmi, obnovovať obnovené?
16:30  H. Zemanová: Súčasná rola správcu bytového domu
16:40  Šimon Hudák, Poláček & Partners: Energetické komunity v slovenskej legislatíve
17:00  Edita Hyks: Príklad z praxe – obnova bytového domu Hlaváčiková 22, Dlhé Diely
17:15  Moderovaná diskusia: „Ako pomôcť obnove panelových BD“
17:45  Sumarizácia výstupov a ponuka na možné konzultácie pre záujemcov
18:00  Záver

Cieľom diskusie v druhej časti programu bude identifikovať konkrétne výzvy, ktoré prispejú k obnove panelových bytových domov.

PRIHLÁSTE SA  >>  TU