Pracovná cesta prezidentky Zuzany Čaputovej v Dánskom kráľovstve

9. až 11.5.2021 sa uskutočnila pracovná návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Dánskom kráľovstve. Časť návštevy bola venovaná téme udržateľnosti, ktorá je v Dánsku na veľmi vysokej úrovni. Prezidentku sprevádzala „zelená“ delegácia, v ktorej bol aj člen vedenia Manifestu 2020 Pavol Kukura. Delegácia navštívila dánsku organizáciu State of Green, ktorá združuje viac než 600 firiem, štátnych a akademických inštitúcií, výskumníkov a expertov a je centrum know-how pre prechod k udržateľnej a nízkouhlíkovej spoločnosti. Prínosná bola tiež návšteva Európskej environmentálnej agentúry (EEA), ktorá je agentúrou Európske únie pre životné prostredie. Jej úlohou je poskytovať nezávislé a presné informácie o životnom prostredí a klíme. Spolupracuje s Európskou komisiou, Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ. Slovensko má tiež v EEA svoje zastúpenie. Praktickou ukážkou udržateľnej výstavby bola návšteva novobudovanej štvrte Nordhavn, ktorá je nie len excelentným príkladom  udržateľnej výstavby, ale tiež sociálnej udržateľnosti. Dánsko je ukážkovým príkladom krajiny, ktorá intenzívne pracuje na implementácii udržateľnosti vo všetkých sférach spoločnosti a tieto aktivity sú podporované štátom. Výrazne sú podporované obnoviteľné zdroje – dnes už 50% elektrickej energie pochádza z veterných a slnečných zdrojov a do roku 2030 to má byť 100%.

Fotografia:  zelená delegácia, ktorá sprevádzala v Dánsku prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Sú na nej (zľava):

Peter Blaškovitš – SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra)

Katarína Nikodemová – Budovy pre budúcnosť

Zuzana Čaputová – prezidentka SR

Pavol Kukura – SKGBC, Manifest 2020

Lucia Nižníková – Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Andrej Doležal – minister – Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Zdroj fotografie: Kancelária prezidenta SR