Manifest2020 je v sieti jednotlivcov a organizácií, ktorí sú presvedčení, že kreativita nám môže pomôcť lepšie pochopiť a zvládať klimatickú krízu. Tento rok pripravujeme bohatý program podujatí a aktivít, ktoré budete môcť sledovať na webovej stránke projektu THE YEAR OF CLIMATE CARE.

https://yearofclimate.care/


WARM – UP WORKSHOP 8.4.2022
Projekt odštartujeme interaktívnym workshopom so spíkerkou a facilitátorkou Norou Bateson, zakladateľkou Bateson Institute,  https://batesoninstitute.org/warm-data-labs/
Workshop bude príležitosťou pre spoznávanie sa, motiváciu a inšpiráciu.