Zelené certifikácie budov, ako BREEAM a LEED, sa postupne za posledné desaťročie udomácnili pri veľkých stavbách už aj na Slovensku. Dnes máme u nás v týchto dvoch najznámejších systémoch hodnotenia udržateľnosti certifikovaných 147 (106 v BREEAM a 41 v LEED) a pribúdajú ďalšie. Ide predovšetkým o komerčné budovy, ofisy, obchodné centrá, ale zastúpené sú aj priemyselné stavby. Ide o dobrovoľnú certifikáciu, ktorá ide v otázkach udržateľnosti nad rámec platných predpisov a noriem.

Prečo sa certifikuje?

Certifikácia je odborne aj časovo náročná a jej celkové náklady sa bežne rátajú v desiatkach tisíc Eur. Čo teda motivuje investorov a developerov certifikovať svoje projekty v týchto systémoch? Kým na počiatku tisícročia mohlo ísť do značnej miery o marketing, dnes otázky udržateľnosti, klimatickej krízy a ekológie rezonujú naprieč vyspelým svetom, pričom Európska únia je bezpochyby lídrom. Súčasťou diskusií sú nie len aktivisti, ale už aj bežní občania, ich volení zástupcovia a v neposlednom rade aj banky a investičné fondy, ktoré citlivo vnímajú krátkodobé, aj dlhodobé riziká, vyplývajúce z klimatických zmien. Najcitlivejšia na tieto riziká je mladá vzdelaná generácia, keďže chápu, že negatívne zmeny klímy budú mať priamy dopad na kvalitu ich života. Pre mnohých developerov je práve mladá generácia ich cieľovou skupinou a samozrejme zohľadňujú ich preferencie. Netreba však podceňovať aj úprimnú snahu mnohých investorov a developerov stavať zodpovedne a prispieť svojim dielom k udržateľnosti a boju proti zhoršovaniu klímy, ktorá sa v konečnom dôsledku dotýka nás všetkých.

Certifikuje sa aj viac, ako len budovy?

S výnimkou obchodných centier majú certifikované komerčné a priemyselné budovy spravidla obmedzený prístup verejnosti a verejné budovy sa zatiaľ na Slovensku žiaľ necertifikujú. Avšak bokom neostali ani verejné priestory. Vo svete sú už pomerne bežné certifikácie pre štvrte a susedstvá v širšom urbanistickom zábere. Patria medzi ne najmä certifikácie BREEAM Communities, LEED for Neighborhood Development, Living Community Challenge, alebo WELL Community Standard. Opäť, ide o dobrovoľné, ale pritom komplexné a pomerne náročné systémy a aj preto je pochopiteľné, že nie sú zatiaľ natoľko rozšírené. Prvou lastovičkou na Slovensku je zóna Nové Nivy v Bratislave, na ktorú spoločnosť HB Reavis získala koncom roka 2020 certifikát BREEAM Communities v úrovni Excellent. Certifikácia sama o sebe veľa nevypovedá, stojí však za ňou veľa úsilia a analýz, ktoré sú v našich končinách bezprecedentné. V spolupráci s STU-CETIP bola napríklad spracovaná mikroklimatická štúdia celej zóny pre vyhodnotenie a optimalizáciu kvality ovzdušia. Zóna, kde bola počas vojny zbombardovaná rafinéria Apollo, prešla hĺbkovou dekontamináciou pozostatkov ropných látok v pôde a ďalších toxických látok po predchádzajúcej priemyselnej výrobe v Kablo. Ďalšie analýzy pomohli priniesť novú kvalitnú zeleň a vylepšiť biodiverzitu, zhodnocovali sa dostupné obnoviteľné zdroje energií pre zníženie uhlíkovej stopy. Bola spracovaná demografická analýza prínosu pracovných príležitostí, po širokých konzultáciách bola navrhnutá celkom nová cyklistická infraštruktúra, kvalitné pešie trasy s dostupnými službami a verejné priestory. Skvalitnil sa prístup k hromadnej doprave, vrátane novej autobusovej stanice a pribudlo mnoho ďalších benefitov. Jedným z najväčších úspechov bolo rozbehnutie vzájomnej komunikácie s verejnosťou v priebehu výstavby, vrátane susedov z rezidenčnej zóny 500 bytov, s názvom www.rukunatosusedia.sk. Najlepšie praktické nápady verejnosti k zlepšeniu udržateľnosti boli vydané v publikácii, niektoré aj priamo zrealizované v zóne.

Ing.arch. Martin Stohl, SK GBC